Förtroendevalda i Växjö kommun

Magnus P Wåhlin (MP)

Kontaktinformation

E-post:
magnus.wahlin@vaxjo.se

Bild på Magnus P Wåhlin

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Växjö Kommunföretag AB, styrelsen för 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Växjö Citysamverkan ideell förening, styrelsen för Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Nämnden för arbete och välfärd 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-18 2026-10-14
Boföreningen Baggenlyckan ekonomisk förening, styrelsen för Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Värends Räddningstjänst, förbundsdirektionen i kommunalförbundet Ersättare 2023-03-01 2026-12-31