Förtroendevalda i Växjö kommun

Miljöpartiet de gröna (MP)

Antal personer (17 st)

Efternamn Förnamn
Bodin Pernilla
Arnby Machata Edvin
Folcker Magnus
Johansson Lena
Tidåsen Christine
Weibull Edgar
Lagerlöf Erik
Wåhlin Magnus P
Jones Fur Cheryl
Adell Kind Lennart
Jansson Erik
Folcker Isak
Schartau Katinka
Holmgren Peter
Wikell Charlotte
Jansson Gunnel
Larsson Guje