Förtroendevalda i Växjö kommun

Pernilla Bodin (MP)

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Växjö Energi AB, styrelsen för 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Växjö Energi Elnät AB, styrelsen för 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och byggnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31