Förtroendevalda i Växjö kommun

Tina Sturesson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
072-920 33 73 (mobil)

E-post:
tina.sturesson@vaxjo.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-18 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Politiska sekreterare Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31