Förtroendevalda i Växjö kommun

Centerpartiet (C)

Antal personer (22 st)

Efternamn Förnamn
Johansson Göran
Vinnersten Kerstin
Persson Sofia
Holmberg Gudrun
Bromander Claes
Karlsson Kerstin
Ekman Lars-Evert
Olsson Andreas
Nilsson Annika
Lindahl Teodor
Haggren Anders
Magnusson Thomas
Jonsson Margareta
Sturesson Tina
Andersson Helene
Karlsson Per Johan
Gustavsson Eva-Britt
Samuelsson Jacob
Franzén Anders
Bengtsson Anders
Karlsson Thomas
Lindberg Mikael