Förtroendevalda i Växjö kommun

Mariana Gomez Johannesson (C)

Kontaktinformation

E-post:
mariana.gomezjohannesson@vaxjo.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämnden för arbete och välfärd Ersättare 2023-04-19 2026-12-31