Förtroendevalda i Växjö kommun

Martin Edberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0470-41396 (arbete)

Telefon:
0709-834119 (mobil)

Postadress:
Sjösalavägen 3 355 75 Åryd
(bostad)

E-post:
martin.edberg@vaxjo.se

Bild på Martin Edberg

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
VOB Kronoberg, förbundsdirektionen i kommunalförbundet Vård och behandling Kronoberg Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samordningsförbund Värend, styrelsen för Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Växjö Kommunföretag AB, styrelsen för Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Nämnden för arbete och välfärd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31