Förtroendevalda i Växjö kommun

Växjö & Co AB, revisorer i

Mandatperiod: 2021-06-08 - 2023-05-30

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sjögren Kennert Socialdemokraterna Lekmannarevisorer 2
Fransson Anna Socialdemokraterna Lekmannarevisorer 3
Mossberg Örjan Vänsterpartiet Lekmannarevisorsersättare 4