Förtroendevalda i Växjö kommun

Kaj Lindholm (S)

Kontaktinformation

Telefon:
073-049 97 37 (mobil)

E-post:
kaj.lindholm2@vaxjo.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och verksamhet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Gustafsson J P Stiftelse, revisorer i Revisorsersättare 2024-01-01 2024-12-31
Växjö Kommunföretag AB, revisorer i Lekmannarevisorsersättare 2023-04-29 2027-04-30
Smaland Airport AB, revisorer i Lekmannarevisorer 2023-04-29 2027-04-30
Växjö & Co AB, revisorer i Lekmannarevisorsersättare 2023-04-29 2027-04-30