Förtroendevalda i Växjö kommun

Vänsterpartiet (V)

Antal personer (27 st)

Efternamn Förnamn
Ramström Pernilla
Persson Kraft Kulla
Rönn Johansson Pia
Nyquist Patrik
Ahlqvist Jonna
Olsson Oskar
Hector Ljungqvist Linn
Mårtensson Eli
Karlsson Sören
Qvarnström Ida
Alvarado Thofelt Marta
Frizén Håkan
Hansson Max
Kleinhenz Björn
Andersson Gertrud
Rappner Kristian
Djurovic Aleksija
Högstedt Carin
Karlsson Mikael
Bertland Anna
Mossberg Örjan
Werlöv Johnny
Garmer Maria
Eriksson Ann-Christin
Contreras Gabriela
Sandstedt Frida
Jönsson Ylva