Förtroendevalda i Växjö kommun

Landsbygdsråd

Mandatperiod: 2024-03-05 - 2026-12-31

Uppdrag (14 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Thornell Tomas Socialdemokraterna Representant 1
Jones Fur Cheryl Miljöpartiet de gröna Representant 2
Sandstedt Frida Vänsterpartiet Representant 4
Stynsberg Sofia Moderata samlingspartiet Representant 5
Sennehed Ola Liberalerna Representant 7
Schwab Johan Ordinarie ideell rådsmedlem 8
Mörelius Hilma Ordinarie ideell rådsmedlem 9
Logarn Camilla Ordinarie ideell rådsmedlem 10
Jangelöv Chris Ordinarie ideell rådsmedlem 11
Persdotter Isaksson Maria Ordinarie ideell rådsmedlem 12
Malinen Tom Ordinarie ideell rådsmedlem 13
Hermansson Terese Ersättare ideell rådsmedlem 14
Boosjögård Anneli Ersättare ideell rådsmedlem 15
Folkesson Ulf Ej partiansluten Ersättare ideell rådsmedlem 16