Förtroendevalda i Växjö kommun

Ej partiansluten (-)

Antal personer (14 st)

Efternamn Förnamn
Toresson Carolina
Schwab Johan
Persdotter Isaksson Maria
Andersson Emil
Hermansson Terese
Logarn Camilla
Fonsell Eva-Lotta
Ramming Anton
Folkesson Ulf
Malinen Tom
Mörelius Hilma
Olofsson Thomas
Boosjögård Anneli
Jangelöv Chris