Förtroendevalda i Växjö kommun

Pia Philipsson (M)

Kontaktinformation

E-post:
pia.philipsson@vaxjo.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
VOB Kronoberg, förbundsdirektionen i kommunalförbundet Vård och behandling Kronoberg Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2023-10-27 2026-10-14
Nämnden för arbete och välfärd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31