Förtroendevalda i Växjö kommun

Växjö Energi AB, revisorer i

Mandatperiod: 2019-04-15 - 2023-04-30

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Geijer Carl Moderata samlingspartiet Lekmannarevisorer 1
Sjögren Kennert Socialdemokraterna Lekmannarevisorer 2
Nyström Niklas Sverigedemokraterna Lekmannarevisorsersättare 3
Lindholm Kaj Socialdemokraterna Lekmannarevisorsersättare 4