Förtroendevalda i Växjö kommun

Göran Kannerby (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
072-0803498 (mobil)

E-post:
goran.kannerby@vaxjo.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Växjö Kommunföretag AB, revisorer i Lekmannarevisorer 2023-04-29 2027-04-30
Vöfab Station AB, revisorer i Lekmannarevisorsersättare 2023-04-29 2027-04-30
Revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och verksamhet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Vöfab Parkering AB, revisorer i Lekmannarevisorer 2023-04-29 2027-04-30
VOB Kronoberg, kommunalförbundet, revisor i Lekmannarevisorer 2023-01-01 2026-12-31
Vöfab Fastigheter AB, revisorer i Lekmannarevisorer 2023-04-29 2027-04-30
Växjö Fastighetsförvaltning AB, revisorer i Lekmannarevisorer 2023-05-01 2027-05-16