Förtroendevalda i Växjö kommun

VOB Kronoberg, kommunalförbundet, revisor i

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Geijer Carl Moderata samlingspartiet Lekmannarevisorsersättare 1
Kannerby Göran Kristdemokraterna Lekmannarevisorer 2