Förtroendevalda i Växjö kommun

Bengt-Göran Sandell (S)

Kontaktinformation

E-post:
bengtgoranreinhold.sandell@vaxjo.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valnämnden Ordförande 2023-01-01 2025-12-31